Ule Styropianowe

Ul wielkopolski


Części składowe: dennica, 2 korpusy, pólkorpus, powalka, dach.

Ul może być:
- niemalowany
- malowany

Każdy korpus wyposażony jest w 4 kątowniki plastikowe
w miejscu, gdzie wiesza się ramki.
Dolne wręgi są plastikowe.